1.  Sonata Brochelli In Pico Menor [Explicit]   2:58   
2.  As Aventuras De Oscar Alho [Explicit]   2:59       
3.  Ali Baba E Os 40 Ladroes [Explicit]   3:01     
4.  Judas Escariotes O Caga Barrotes [Explicit]   3:39     
5.  Balada Do Cu [Explicit]   4:01     
6.  Fado Do Ze Albernaz [Explicit]   4:07
7.  O Triste Fado De Uma Rameira [Explicit]   3:06  
8.  O Intervalo Dos Colhoes [Explicit]   3:39
9.  Na Casa Das Bonecas [Explicit]   4:05